Notícies

Estrena del Rèquiem per a quartet de cordes amb lectura dramatitzada
10/03/2018

Estrena del Rèquiem per a quartet de cordes amb lectura dramatitzada

Teatre Mar i Terra, dissabte 10 de març a les 18.30

Estrena del Rèquiem amb texte de Víctor Gayà i música de Mercè Pons,
per a quartet de corda i lectura dramatitzada.
Quartet Studium Aureum
Ramon Andreu, primer violí
Ricardo Duato, segon violí
M José Gómez de la Vega, viola
Miquel Àngel Aguiló, violoncel
Recitador, Joan Carles Simó
Direcció musical, Carles Ponseti Verdaguer