Notícies

TEMPORADA 2019-2010
15/09/2019

TEMPORADA 2019-2010

Presentació

Benvolguts amics:
Enguany arribarem a la fita dels 100 concerts de temporada, sens dubte és una xifra respectable i que ens alegra
poder compartir amb tots els nostres seguidors, alguns d'ells ens han acompanyat des d'aquell primer concert a

l'església de les Caputxines a la temporada 2007-2008.

Formam part d'una família musical i cultural que compta, afortunadament, amb un rellevant suport de la societat civil
mallorquina, la qual, des de fa temps, ens convida a caminar cap endavant.
Tot i que el gros de la Fundació (cantaires, suport logístic, secretariat, taquilla, etc.) no té cap remuneració econòmica,
els ingressos ordinaris (abonaments i entrades) són sempre insuficients per a fer front a les despeses dels concerts.
Aquestes van des del lloguer de la sala de concerts i del piano, l'adquisició i lloguer de partitures, programes de mà, la
contractació de solistes, músics, els desplaçaments i els allotjaments, els drets d'autor, la publicitat, el local d’assajos...

És per això que vàrem crear la temporada passada la figura d'"Amic-patrocinador" per aquells amics que vulguin
col·laborar en el finançament de la nostra enGtat. El funcionament és a l'hora d'abonar-se o renovar l'abonament a
parGr de la quota bàsica, cadascú pot incrementar-la a la seva conveniència i desig.
D'aquesta manera l'organigrama del nostre finançament és següent:

Patrocinadors: donacions, finançament de concerts, entitats patrocinadores...
Amics patrocinadors: amics d'Studium que incrementen voluntàriament la seva quota.
Amics d'Studium: abonats.

Volem fer menció especial als amics que, any rere any, han fet donacions significatives que han permès poder dur a
terme la nostra tasca. Sense ells no hauríem pogut arribar on som. A tots, el nostre més sincer agraïment.
Sabem que els nostres abonats són la nostra millor publicitat. Per aquest motiu, volem aprofitar per dir-vos que igual
que la passada, aquesta nova temporada cada amic d'Studium podrà convidar a una persona als nostres concerts. Per
acollir-vos a aquesta possibilitat només caldrà enviar un mail a la Fundació una setmana abans del concert.
Sempre agraïts.