Notícies

OLA GJEILO
10/01/2023

OLA GJEILO

la modernitat coral

Ola Gjeilo (1978) confessa la seva sensibilitat i sensualitat en el món sonor mitjançant una música que beu dels clàssics, del jazz, de la música de pel·lícules i de la tradició coral. El seu estil està enquadrat dins les tendències compositives "minimalistes". La seva música esta marcada per un caràcter personal en el color, melodia, textura, instrumentació i harmonia, amb línies melòdiques clares i expressives, harmonies transparents, modulacions contrastades, equilibri sonor; una exquisida sobrietat i elegància... afloren a la primera audició de la seva música.